Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 26/2- 2012 kl. 18:00

 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Peer Jensen

2. Formanden aflægger beretning for det forløbende år.

2a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
Seniorudvalg
Ungdomsudvalg ved Finn Korslund
Veteranudvalg ved Jørgen Voss
Ældreudvalg ved Per Bentzen
Sponsorudvalget ved Gitte Heiberg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Erik Nielsen

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse, på valg er:
Formand Inge Johansen, (villig til genvalg) vælges for 2 år.
Finn Korslund, (villig til genvalg) vælges for 2 år.
Shannie da Silva (villig til genvalg) vælges for 2 år.

5a. Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år:
2 nye bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år
Jørgen Voss (villig til genvalg)
Niels Olsen (villig til genvalg)

6. Valg af 2 revisorer for 1 år:
Flemming Heiberg (villig til genvalg)
Ole Lund Jensen (villig til genvalg)

6a. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:

7. Eventuelt