HJÆLP søges til Kalundborg Rocker !

Hej alle 60+, turneringsspillere, motionister og veteraner i KBK

Det er desværre ikke mange af Jer, som har meldt jer som hjælpere på Rocken.

Nu mangler vi virkelig jeres hjælp på Rocken, søndag den 4. og 11. august kl. 09:00 og nogle timer frem til opstilling / nedtagning af borde og gulve.

Husk – det som vi tjener på Rocken gør, at kontingentet kan holdes nede.

Send venligst en mail om jeres deltagelse til:

KBK – Erik Nielsen – mobil: 24607355, e-mail: erik@kalundborgbadminton.dk

I kan også støtte KBK ved at købe en billet og deltage i arrangementet.

Til lykke til vores konfirmander

Kalundborg Badminton Klub vil gerne lykønske alle de af vores medlemmer, som skal konfirmeres. Vi håber, I får en helt fantastisk dag !

 

Sæsonafslutning for ungdom m.m.

Mandag d. 29. april kl. 16.15 holdt KBK afslutning for ungdomsspillerne i klubben. Der blev hygget med badminton, Balle Bold og til sidst lidt Natbadminton, mens der fra forældrenes side var en fin opbakning som tilskuere. Der var sat borde i hallen, hvor forældre og børn kunne forsyne sig med kaffe, saftevand, småkager og frugt.

Ved 18.30-tiden blev spillet indstillet. Der blev sat pizzaer ind – alt imens det begyndte at ”sive ind” med bestyrelsesmedlemmer og fotografer. Klubbens trænere var nu også til stede – og Mathias fra DGI kom også ”pludselig”….

Formanden for KBK, Gitte Brændemose, kaldte nu alle sammen, og hun fortalte om, hvorfor denne sammenstimlen fandt sted: Da Inge Johansen efter 16 år som formand i KBK havde frasagt sig formandsposten efter 16 år, havde bestyrelsen besluttet at udnævne Inge til Æresmedlem på grund af hendes kæmpestore indsats for klubben igennem årene. Dette skulle være en overraskelse for både Inge og alle medlemmerne, og vi tror nok, at det lykkedes, og at Inge blev glædelig overrasket.

Herefter blev uddelt diplomer til nogen af klubbens tilstedeværende unge medlemmer.

Simon fik diplom som ”Årets kammerat”

Novalee fik diplom som “Årets fighter”

Mathias fik diplom for “Årets spiller”.

Da KBK’s veteraner / seniorer / trænere nu mødte op til træning skålede de med Inge og ønskede hende til lykke med Æresmedlemskabet.

Med dette arrangement sluttede vi sæsonen af på lidt festlig og værdig vis 😊

Sommertræning i Ulshøjhallen om mandagen for alle medlemmer i perioden 6. maj til og med 17. juni:

Ungdom kan spille mandage fra kl. 17-18.30. Tilmelding til Gitte B (30775300) eller til Rene B (20653402) senest mandage kl. 16.

Der SKAL altid være en voksen til stede, når børn spiller.

Voksne, som er ledsagere til børn, må gerne spille med.

Har man ikke tilmeldt sig, kan man risikere, at hallen er aflåst.

 

Alle voksne medlemmer: Der kan spilles mandage fra kl. 19-21 i ovennævnte periode. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi håber, I vil nyde resten af sæsonen. Den nye sæson starter op fredag d. 24. august for 60+ i KalundborgHallerne / motionister, seniorer og veteraner fra mandag d. 19. august i Ulshøjhallen. Ungdom starter op mandag d. 2. sept. i Ulshøjhallen.

HUSK – TILMELDINGSAFTEN for den nye sæson ons. d. 14. aug. kl. 17-18 i Ulshøjhallen. Her kan man melde sig ind eller evt. få ny tid.

Betaling af kontingent bedes ske via KBK’s hjemmeside:

www.kalundborgbadminton.dk – info og priser.

 

Formands-skifte i KBK

På Kalundborg Badminton Klubs generalforsamling tirsdag d. 26. februar skete et ”tronskifte”, idet klubbens mangeårige formand – INGE JOHANSEN – ikke ønskede genvalg til formandsposten efter 16 år på denne post.

Inge har gjort et helt enestående stykke arbejde for klubben igennem de 16 år. Ingen udfordring har været for stor for Inge, og ved bestyrelsens hjælp og opbakning er mange af udfordringerne kommet godt i mål. Inge fortsætter dog som repræsentant for klubben i styregruppen for Kalundborg Rocker, som løber af stablen for 20. gang 8., 9. og 10. august 2019.

På generalforsamlingen valgtes GITTE BRÆNDEMOSE som ny formand. Gitte tiltræder officielt formandsposten d. 1. april. Hele familien Brændemose er vældig engageret i KBK, idet Gittes mand – Rene, og søn – Daniel, er at finde i hallen som både spillere og trænere flere gange ugenligt. Gitte har i mange år været supporter ved badminton-arrangementer ved enhver lejlighed og har en glødende interesse for badminton-sporten i Kalundborg. Det er således med stor tillid og tiltro, at vi overlader posten til Gitte.

Bestyrelsen i KBK ser nu således ud:

Formand:                  Gitte Brændemose

Næstformand:        Finn Korslund

Kasserer:                  Erik Nielsen

Sekretær:                  Gitte Heiberg

Ungdomsformand:    Rene Brændemose

 

Vinterferie

Husk ! Der er ikke træning for ungdomsspillere i vinterferien (uge 7). Alle andre (voksne spillere) har deres sædvanlige spilletider.

 

God jul og godt Nytår 🙂

Kære medlemmer – unge som lidt ældre !

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul med hygge og afslapning samt et festligt nytår.

Nu er halvdelen af sæsonen gået, og vi håber, at I nyder badmintonspillet og det sociale samvær.

Vi glæder os til 2019, som forhåbentlig vil blive et godt år for os alle – med masser af højt humør og badminton på alle niveauer.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Kalundborg Badminton Klub

 

KBK har fået nyt pengeinstitut / bank pr. 1.11.2018 !

KBK har pr. 1.11.2018 skiftet  pengeinstitut / bank til: Sparekassen Sjælland – Fyn, reg.nr. 0516, konto nr. 0000 422969. Mobilepay er stadig 68034.

 

HVIS DU SKULLE BESTEMME – HVEM SKAL VI SÅ HYRE TIL KALUNDBORG ROCKER 8.- 9.- 10. august 2019 ?

KOM MED ET BUD !!! 😊

I anledning af at det er 20. gang, vi i 2019 afholder Kalundborg Rocker, lægger vi op til ET BRAG af et arrangement.

Vi vil derfor opfordre vores medlemmer til at komme med (realistiske) forslag til orkestre, som man kunne tænke sig at høre på Rocken i 2019.

Blandt ALLE dem, der kommer med forslag, trækkes der lod om et rør bolde.

Da vi allerede nu går i gang med at hyre orkestre til Kalundborg Rocker 2019, må I rigtig gerne snarest indsende jeres forslag.

Send (realistiske) forslag til: gitteheiberg1@gmail.com

 

 

 

 

 

 Inviter dine kammerater til fødselsdag i Ulshøjhallen

Dette fortrinsvis på lørdage. Vi laver en lille turnering for dine gæster og sørger for sodavand – kage m.v. Henvendelse til Inge på tlf. 2482 8024 eller Finn på tlf. 2259 2324.  

_____________________________________________________________________________